anne

anne

Dokumenterte aktiviteter etter 1992

Bilde

I forbindelse med bygging av ny riksvei 19 i 1993 ble det foretatt en planering uten varsel til myndigheter. Planeringen ble gjennomført uten kulturminnefaglig overvåkning. Det ble i august 1993 foretatt en prøvesjakting i området hvor Midgard historisk senter ble … Les videre

Borreprosjektet 1988-1992

Bilde

Borreprosjektet ble ledet av professor Bjørn Myhre. Prosjektet stod for undersøkelser av hauger og inkluderte en rekke prospekteringsmetoder i områdene rundt haugene. Kulturlandskapets utvikling ble dokumentert gjennom vegetasjonshistoriske undersøkelser samt registrering av kulturminner i nærområdene. Mindre gravninger i form av … Les videre

Borre kirkegård

Bilde

I 1991 ble Borre kirkegård utvidet mot sørøst, og et område på ca 5000 kvadratmeter ble avdekket ved maskinell flateavdekking. Få strukturer kunne knyttes til aktivitet i yngre jernalder. De daterbare strukturene dreier seg først og fremst om fire kokegroper. … Les videre