Falkens krigere

10. okt 2018 Kl: 19:00

Falkens krigere

Foredrag av Charlotte Hedenstierna Jonsson, forsker ved Uppsala universitet

Det finnes mange forestillinger om vikingtidens krigere. Ofte blir vi fremstilt et bilde av en ensom ulv, uorganisert og hemningsløs. Grunnlaget i vikingtidens krigføring er tvert imot gruppene, heltedåd og lojalitet til den militære lederen. Runestener forteller om dette og inneholder tekster om brorskap, der krigføreren setter opp minnestener etter falne stridsbrødre.

Det arkeologiske kildematerialet inneholder spor etter disse gruppene og krigernes utstyr. På våpen og personlig utstyr er det gjentatte motiver som kan tolkes som symboler for gruppen og den felles identiteten. Et av disse motivene er en rovfugl med utstrakte vinger, en stupende falk. Gjenstander dekorert med de stupende falkene har blitt funnet i et stort geografisk område som strekker seg fra Tønsberg til Kiev. Med et utgangspunkt fra 900-tallets Birka følger vi den stupende falkens krigere og deres bevegelse i vikingenes verden.

Forrige artikkelHøstferiemoro Neste artikkelMed hammer og nål