Hallene og stavkirkene – kultbygninger i en overgangstid

Artikkel av Terje Gansum publisert i Oslo Arkeologiske Serie vol. 10, som omhandler vikingtidens hallbygninger som multifunksjonelle bygninger som konkretiserte den aristokratiske
makten i landskapet gjennom offentlige kultutøvelse, fester og forhandlinger. De kan ses som de tidligere forløperne til de velkjente stavkirkene.

Last ned publikasjonen her

Forrige artikkelUtstillingsåpning 2012: VIKINGER I KRIG Neste artikkelBorrefeltet som historisk arena